Shibuiswords Swordsmith Chart
Updated November, 2009Swordsmiths along the Eight Roads

KINAI SANYOUDOU SAN'INDOU NANKAIDOU TOUKAIDOU TOUZANDOU HOKURIKUDOU SAIKAIDOU


 KOTO SHINTO SHINSHINTO

Awataguchi Kunitomo , Hisakuni, Gojo Kanenaga, Kuniyasu , Kunitsuna , Kunikiyo , Masamitsu, Arikuni, Munechika, Norikuni, Kuniyoshi, Yoshiie, Yoshimitsu
Rai Kuniyuki, Kunitsugu, Kunizane, Kunitoshi , Ryoukai , Ryo Hisanobu, Kunimitsu, Mitsukane(Nakajimarai), Ryokai, Tomokuni, Kuninaga
Heianjou Mitsunaga , Yoshinaga , Nagayoshi
Hasabe
Kunishige, Kunihira, Hasebe Kuniobu , Nobukuni Rai Kunitomo , Heianjou , Daruma Shigemitsu , Sanjou Yoshinori

Umetada Myouju, Horikawa Kunihiro, Shigeyoshi, Yoshinobu, Tadayoshi, Dewadaijou Kunimichi , Horikawa Kuniyasu , Echigonokami Kunitomo , Kunihiro, Kuniyasu, Masahiro, Kunimichi,Nagamasa, Osuminojou Masahiro , Heianjou Hiroyuki, Kunisada,Yukihiro, Kunikyo, Yoshitake, Hirozane, Masatoshi, Nobuyoshi, Kunikane, Tanbanokami Yoshimichi , Iganokami Kinmichi , Ecchunokami Masatoshi , Ouminokami Hisamichi , Higashiyama Yoshihira, Higo no Kami Teruhiro Nankaitarou Chouson, Chigusa Arikoto, Tomotaka, Arikoto, Yoshitomo

Senjuin Yukinobu , Shigehiro , Shigenaga , Yukiyoshi , Yukimasa , Rikinao , Sadashige , Kuniyoshi ,
Taima Kuniyuki , Tomokiyo , Kunikiyo , Ryumon Nobuyoshi ,
Tegai Kanenaga, Kanekiyo, Kanezane, Kaneuji ,
Shikkake Norishige , Norinaga ,
Houshou Sadamune , Sadayoshi , Sadakiyo,
Kanabo, Masatsugu, Masazane

Tsutsui Yamatonokami Norimitsu 

 Izuminokami Kunisada , Kawachinokami Kunisuke , Sekidou Tameyasu, Kunisada, Shinkai, Harukuni, Mutsunokami Kaneyasu, Ouminokami Tadatsuna, Nagatsuna, Yasunaga, Kunitora, Shinryo, Tadayuki , Tanbanokami Yoshimichi, Tsuda Echizennokami Sukehiro , Inoue Shinkai , Suzuki Sadanori, Sukehiro, Sakakura Gon'noshin Terukane , Higonokami Kuniyasu , Tsuda Ouminonkami Sukenao , Tatara Nagayuki , Kobayashi Isenokami Kuniteru , Ikkanshi Tadasuna , Doi Shinryou Kuroda Takanobu , Ozaki Suketaka, Norichika, Sukemasa, Ozaki Masataka , Gassan Sadayoshi , Gassan Sadakazu
Kagashirou Yoshimasa , Shiketsugu , Shiketoshi , Shikemasa  

 


page top
KOTO SHINTO/SHINSHINTO

Tomonari, Masatsune, Sanetsune, Kanehira
Fukuoka Ichimonji Norimune, Nobufusa, Sukeyuki, Yasunori, Muneyoshi, Sukemune, Shigemune, Sukezane, Sukenari, Sukemura, Sukefusa , Nobukane , Nobufusa , Yoshifusa , Nobumasa , YoshikaneYoshiie , Jiro Kunisada, Sanenaga, Nagamoto,Sukemori , Naomune, Norifusa, Yoshifusa , Sukeyoshi , Yoshihira, Yoshimochi, Yoshimune , Yoshizane
Kaytayama Ichimonji Norifusa, Choji, Kencho, Mitsutada, Nagamori, Masatoshi , Norizane
Yoshioka Ichimonji Sukeyoshi , Sukeshige, Suketsuna, Sukeyoshi , Sukemitsu
Hatakeda Morichika , Moriie , Iesuke , Sanemori
Saburou Kunimune , Omiya Kunimori , Sukemori , Morishige , Yoshii Tamenori , Kagenori , Masanori , Ukai Unshou , Unji , Kokubunji Kunitsugu
Osafune Mitsutada , Nagamitsu , Kagehide , Kagemitsu , Masanaga , Motoshige , Chikakage , Nagayoshi, Nagatsuna, Nagashige , Kaneshige, Kanemitsu, Yoshikage , Hidemitsu , Yoshimitsu , Shigezane , Tomomitsu , Motomitsu, Morokage, Morikage, Masamitsu , Kanenaga, Nagamori, Morimitsu, Yasumitsu, Naganori, Morimitsu, Yasumitsu, Toshimitsu, Moromitsu, Sukesada, Iesuke, Kagenori, Yoshinori, Kiyonori, Kunimori, Katsumitsu, Moromitsu, Norimitsu, Sukemitsu, Katsumitsu, Munemitsu, Tsuneie, Tadamitsu, Kiyomitsu, Unsho, Unji, Unju

Yokoyama Sukesada

Yokoyama Sukehira , Sukenaga , Sukekane
 KOTO SHINTO SHINSHINTO
Ko-Aoe Yasutsugu , Sadatsugu , Tunetsugu , Norizane , Tsunezane , Masatsune , Tsuguie , Tsunetsugu , Naotsugu , Toshitsugu , Tametsugu , Yasutsugu , Tsugutoshi , Chu-Aoe Tamenori , Kunitsugu , Tsunetsugu , Ietsugu , Tsuguyoshi , Hidetsugu , Sadatsugu, Moritgsugu, Suketsugu, Yoshitsugu Mizuta Kunishige 
Mihara, Masaie, Masahiro, Masashige, Masaoki  
 Higonokami Teruhiro 
 Usaku Munehide , Tegarayama Ujishige 
Niou Kiyomitsu, Kiyoharu, Kiyotada, Kiyotsuna, Kiyokage, Kiyozane  
Sa, Akikuni, Yasuyoshi  

 


page top
 KOTO SHINTO SHINSHINTO

Yasutsuna, Aritsuna, Ohara Sanemori , Hiroyoshi  
Kokaji Kanenaga, Yukikage  
Naotsuna, Sadatsuna, Yoshisada, Yoshisue, Sadasue, Suetsugu, Masahiro  
Houjouji Kunimitsu  

 


page top
 KOTO SHINTO SHINSHINTO
Nanki Shigekuni, Sudo Kunitsugu  
Kaifu Morohisa, Ujiyoshi, Yasuyoshi  
Yoshimitu  Sa Yukihide

 


page top
 KOTO SHINTO SHINSHINTO
Shintougo Kunimitsu , Yukimitsu,Masamune, Kunihiro, Sadamune , Ichimonji Suketsuna, Akihiro, Hiromitsu, Yukimitsu, Fusamune, Masahiro , Hiromasa, Yoshihiro, Koga, Hirotsugu , Sukehiro , Takahiro , Tsunamune , Sadahiro, Yasuharu, Tsunaie, Fuyuhiro, Hiroshige , Tsuguhiro , Tsunahiro The later Tsunahiro school Yamamura Tsunahiro
Shitahara Chikashige
Yasutsugu, Noda Hankei , Shitahara Yasushige, Nagamune, Yamatonokami Yasusada, Omura Kaboku, Bando Bokuden, Nagasone Kotetsu, Okimasa, Okihisa, Houjouji Masahiro, Senjuin Morikuni, Sekidou Korekazu , Hioki Mitsuhira, Hankei, Tsunamune, Shigemasa, Kazusanosuke Kaneshige, Kunimasa, Masateru, Ouminokami Tsuguhira, Yorisada, Mitsuyo, Musashitarou Yasukuni Suishinshi Masahide, Fujieda tarou Teruyoshi, Taikei Naotane, Hosokawa Masayoshi, Katou Tsunahide, Chou'unsai Tsunatoshi, Koyama Munetsugu, Saneo, Kiyondo, Minamoto Kiyomaro, Kuribara Nobuhide, Saitou Kiyondo, Suzuki Masao, Suishinshi Masatsugu, Teruyoshi, Naokatsu, Unju Korekazu, Hosokawa Masamori, Hosokawa Tadayoshi, Tairyusai Soukan
 Mito Nariaki, Norichika, Norikatsu, Sukemasa Rekkou , Katsumura Norikatsu
Shimada Yoshisuke, Sukemune, Hirosuke  
Munechika  
Kaneaki  
Yakuouji Kaneaki  
 Sagaminokami Masatsune , Houkinokami Nobutaka 
Muramasa, Masashige, Masazane, Heianjo Nagayoshi  

 


page top
 KOTO SHINTO SHINSHINTO
Mogusa, Houju  
Hoju, Mogusa Kunikane , Miyoshi Nagakuni , Masanaga , Nagamichi , Sendai Yasutomo Aizu Kanesada , Tegarayama Masashige , Sumi Motooki
Gassan  Kato Tsunahide, Tsunatoshi, Tsunanobu
  Yamaura Saneo, Kawamura Toshitaka, Masao, Kiyomaro, Kanetora
Rai Mitsukane , Kanro Toshinaga , Takagi Sadamune Sasaki Kazumine 
Kaneuji, Naoeshidu Kaneuji, Kanetsugu, Kanefusa, Kaneaki, Kanetomo, Kanetoshi, Kanenobu , Kanehisa , Kinju , Tametsugu, ZenjouKaneyoshi , Hachiya Kanesada, Kanenori, Kaneyuki, Kanetsune, Yamato Shizu, Kanemoto, Izuminokami Kanesada, Nosada, Kanemoto, Ujisada, Ujinobu, Magoroku, Masatoshi, Masatsugu, Kanemoto , Hidanokami Ujifusa , Wakasanokami Ujifusa Omichi, Kanenobu, Kanetaka, Ujifusa, Terukado, Jumyo Okachiyama Nagasada

 


page top
 KOTO SHINTO SHINSHINTO
Yamamura Masanobu, Momokawa Nagayoshi, Nobu, Yasunobu, Hatachogi, Nagayoshi  
Fujishima Tomoshige, Nobunaga, Kiyomitsu, Katsuie, Masakage, Kagamitsu, Sanekage, Yukimitsu Tsujimura Kanewaka, Takahira, The Kiyomitsu school, Darami Katsukuni Later Katsukuni
Uda Kunifusa, Kunimune, Kunihisa, Norishige , Gou Yoshihiro, Sanekaga, Tametsugu  
Chiyozuru Kuniyasu Higodaijou Sadakuni, Yasutsugu, Tsuguhira, Kanenori, Yamatodaijou Masanori, Hirotaka, Kanetane, Yamashironokami Kunikiyo , Harimadaijou Shigetaka, The Shimotaka school Later Yasutsugu
Fuyuhiro  

 


page top
 KOTO SHINTO SINSHINTO
The Hirado-Sa school, Morihiro, Moriyoshi Tadayoshi, Masahiro, Oumidaijou Tadahiro, Yukihiro, Tadakuni, Munetsugu, Munenaga, Tadanaga, Mutsunokami Tadayoshi Tadayosi 6th
Samonji, Sa Yoshisada, Sadayuki, Moritaka, Morayasu, Morimasa, Ryosai, Sairen, Nyusai, Jitsua, Yoshihiro, Kunihiro, Hiroyasu, Yukihiro Sekidou Koretsugu, Yoshimasa, Yoshisuke, Moritsugu, Nobukuni, Yoshikane, Shigekane 
Shinsoku, Nobukuni, Sukenaga, Chouen  
Miike Mitsuyo, Ienaga, Norinaga, Sukenaga Onizuka Yoshikuni 
Enju Kunimura , Kuniyasu, Kunishike, Kuniyoshi, Kunikiyo, Kunitsuna, Kunisuke, Kunitoke, Kunifusa  
Sadahide, Yukihira, Tokiyuki, Nagamori, Shizumori, Sadayuki-Takada, Tomoyuki, Tadayuki, Tomomitsu, Chikushi, Yoshisada, Yoshizane, Ryoukai Muneyuki, Teruyuki, Matsuba Motoyuki 
Naminohira Yukiyasu , Yasuyuki , Ieyasu , Yasutsuna , Yasumitsu Izunokami Masafusa , Mondonokami Masakiyo , Ippei Yasuyo , Naminohira Yasuchika, Yasukuni Oku Motohira, Houkinokami Masayuki, Yasuari, Motooki, Motoyasu, Mototake, Masayoshi


Top of this page

The above chart was produced from Ginza Choshuya,
Sho-Shin, and Shibui Swords web sites.
These web sites are excellant for their educational properties.

The best reference for factual information about
Swordsmiths is Nagayama's 'The Connoisseur's Book of JAPANESE SWORDS'.